Bosch Diesel Center

 EPS 815 стенд
 
 
 
   Покрит и поддържан стандарт Bosch Diesel Service
 
Общи изисквания
-обучен песонал в центровете на Bosch
-вътрешно оформление на фирмата
-наличен паркинг
-I.T.изисквания
-външно оформление на фирмата Указателни Табели
-добра репутация на фирмата
-подходящо ел.захранване/оборудване
-специализираност - Diagnostic, Common Rail, EDC - VP помпи  VP 29/30 и VP 44
-обучен и възможност за обучение на персонал
-възможност за ползване на техническа литература
-фирмен софт за история на сервизиране на автомобила
 
Изисквания към разпределение на помещенията в сервиза
     "Чиста стая" - изисквания, оборудване
-оборудване работно място грубо почистване
-оборудване работно място финно почистване
-вентилационна система
-защитно облекло
-"чисто работно място" за монтаж и демонтаж на инжектори Common Rail
     експлоатация/поддръжка на тестово оборудване
-планиране и поддържане на тестово оборудване
-тръби високо налягане
-тест инжектори
-калибриране течност
     базово специализирано оборудване
-общо сервизно оборудване
-Bosch EPS 815 стенд за тестване и настройка на дизелова горивна апаратура
-Bosch аксесоари към стенда
-Bosch Kit за Common Rail
-Bosch Kit за VP помпи
-Bosch Kit за инжектори
Common Rail
-Common Rail помпа тест (всички приложения)
-Common Rail помпа ремонт (всички приложения)
-Common Rail дюзи тест (всички приложения)
-Common Rail дюзи ремонт (всички приложения)
     диагностика
-Bosch софтуер - диагностика и ремонт
-диагностично оборудване Common Rail
-изисквания за обслужване на Common Rail
-специялизирани инструменти за диагностика Common Rail система
     одит на стендове и оборудване
-дневно одити
-седмични одити
-месечни одити
-годишни одити
 
       
   
 Common Rail система CRS
 
Bosch започна да представя своята Common rail система като най-добрата в света през 1997. Системата е получила името си от общата линия под високо налягане (“Common Rail”), която подава горивото на всички цилиндри и която служи за акумулатор на налягане.
 
       
 Common Rail инжектори
 
 
 
 
Дюзите се монтират в горната част на цилиндъра на двигателя и имат същата функция като дюзите и корпусите им в предишните системи за впръскване. Основните компоненти на дюзите са:безщифтова дюза, хидравлична серво система, електромагнитен клапан.Има няколко поколения CR системи които определят в последствие и работното налягане на самите дюзи.Първото поколение Common rail системи позволи налягане на впръскване от 1,300 бара. Понастоящем второто поколение на системата генерира 1,600 бара. От 2003 г. третото поколение е на пазара. То достига до налягане 2,000 бара за дюза.
 
     придружителен лист при ремонт на Common Rail инжектори  
 Common Rail помпи
 
 
 
За разлика от другите системи за впръскване, генерирането на налягане и впръскването са отделни в технологията на Common rail. Отделна помпа за високо налягане подава непрекъснато горивото в тръбата. Докато другите дизелови системи за директно впръскване трябва да формират високо налягане на горивото наново за всеки процес на впръскване, системата Common rail поддържа непрекъснато горивото под правилното налягане дори при ниски скорости на двигателя.Поколението CP1 поддържа работно налягане от 1,350 бара, а CP3 1,600 бара и има електронно управляван клапан за ниското налягане.
 
      придружителен лист при ремонт на Common Rail помпи  
 VP помпи
 
   VP 44 е радиално бутална помпа високо налягане ,елелектронен блок на самата помпа ,управлява количеството подавано гориво и времето за впръскване.  
      придружителен лист при ремонт на VP помпи