Bosch Car Service

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Покрит и поддържан стандарт Bosch Car Service
 
   Общи изисквания
-обучен персонал в центровете на Bosch
-вътрешно оформление на фирмата
-наличен паркинг
-I.T.изисквания
-външно оформление на фирмата Указателни Табели
-добра репутация на фирмата
-подходящо ел.захранване/оборудване
-специализираност - бензин, дизел и всички електронни системи в автомобила
-обучен и възможност за обучение на персонал
-възможност за ползване на техническа литература
-фирмен софт за история на сервизиране на автомобила
 
Изисквания към разпределение на помещенията в сервиза
     "Чиста стая" - изисквания, оборудване
-оборудване работно място грубо почистване
-оборудване работно място финно почистване
-вентилационна система
-защитно облекло
-"чисто работно място" за монтаж и демонтаж на инжектори Common Rail
     експлоатация/поддръжка на тестово оборудване
-планиране и поддържане на тестово оборудване
-тръби високо налягане
-тест инжектори
-калибриране течност
     базово и специализирано оборудване
-общо сервизно оборудване
-Bosch KTS 2 бр. кодочетци
-Bosch FSA мотор тестер
-Bosch BEA газ анализатор
-Bosch SDL линия годишни прегледи
-Bosch FLA стенд регулиране фарове
      Common Rail
-Common Rail помпа тест (всички приложения)
-Common Rail помпа ремонт (всички приложения)
-Common Rail дюзи тест (всички приложения)
-Common Rail дюзи ремонт (всички приложения)
     диагностика
-Bosch софтуер - диагностика и ремонт
-диагностично оборудване Common Rail
-изисквания за обслужване на Common Rail
-специялизирани инструменти за диагностика Common Rail система
     одит на стендове и оборудване
-дневно одити
-седмични одити
-месечни одити
-годишни одити