Delphi диагностика

Диагностиката е отговорен процес, който не се изчерпва с това да бъдат разчетени блоковете за управление на превозното средство за грешки.
 
Диагностика на системите на превозното средство и диагностика на демонтирани от превозното средство компоненти.