Възвращаемост

 
 Разработени са няклко варианта от сервизната дейност на Delphi Service Center Diesel, с които да илюстрираме технологията за диагностика  и ремонт на Common Rail системите, съпътстван  с един примерен "умерен" ценоразпис на предлаганите услуги и ценоразпис с влагани резервни части , за да може на тази база да си направите вашия бизнес калкулатор за възвращаемостта на инвестицията.
Разработката  е на разположение и при поискване от кандидат за Delphi Service Center Diesel ще му бъде предоставена на определен етап от неговата кандитатура  от консултиращия го представител на Авел Трейд ЕООД.