Инвестиция

 
Пакет "Delphi Service Center Diesel" около 15 000 лв . (БЕЗ ОБУЧЕНИЯТА)
    
 
    Кодочетец DS 100 E
     Диагностичен софтуер - за кодочетеца /абонамент
     Базов пакет YDT 488 Delphi Service Center Diesel
                    информационна система Direct Evolution Light / абонамент
                диагностични приспособления
                Sealed Rail kit
                False Actuator kit
                Специализирани инструменти за Д/М на компоненти от CR системи
     Фирмени табели и знаци
       Пакет поддръжка
                     обучения
                 маркетинг
                 технически "Hot line"
                 одит