Изисквания


 
Изисквания към кандидатите за  Delphi Service Center Diesel
 
Изискванията, които се налагат към съвременните автомобили налагат вграждането на технологии, върху които рефлектират изискванията на техните производители за техния ремонт.
 
Във високотехнологичната система Common Rail, където всичко е въпрос на микрони, производителите на горивната апаратура налагат стриктни изисквания към кандидатите за обслужването на техните продукти, които включват сервизно оборудване, необходими инструменти за демонтаж и монтаж, материална база, квалифициран персонал и др. Спазването им се наблюдава чрез периодични инспекции.