Политика

 
 Сервизната политика на Delphi Diesel Aftermarket с представителя си Авел Трейд ЕООД  в България има ясно очертани приоритети:
     -при взаимоотношенията си с клиенти, членовете на мрежата от оторизирани сервизи Delphi Service Center Diesel осъзнали силата на СЕРВИЗНИЯ КОДЕКС се стремят да го прилагат ежедневно в работата си.
     -при взаимоотношенията помежду си членовете на мрежата от оторизирани Delphi Service Center Diesel се стремят да прилагат принципите на пазарната взаимопомощ
     -при взаимоотношенията с останалите колеги в автобранша членовете на мрежата от оторизирани Delphi Service Center Diesel се стремят да прилагат принципите на почтенните пазарни практики.
     -при взаимоотношенията си Delphi Diesel Aftermarket и Авел се стремят да отстояват пакета от предимства, като движеща сила за членовете на мрежата от оторизирани Delphi Service Center Diesel
     -при взаимоотношенията си членовете на оторизирани Delphi Service Center Diesel се стремят да отстояват доброто име и интересите на марката Delphi и популярността и сред автомобилистите с всички сили и средства
     -перфектен маркетинг - нови клиенти
     -експертна техническа помощ