Common Rail Сервиз

   
 Верига от оторизирани диагностични центрове Common Rail Service
 
     Увеличаващия се дял на вграждане на Common Rail системи в съвременните дизелови автомобили увеличи и пазара за сервиза и поддръжката им. Високата технологичност на Common Rail системите променят стандартите за поддръжка и сервиз.Тази комплексна промяна изисква и комплексен подход за участие в този пазар.Фирмите производители на Common Rail системите предлагат на пазара Технологията и Стандартите за професионален подход на желаещите да участват в този пазар.Оторизираните сервизни мрежи създадени и поддържани от фирмите производители са гаранта за внедряване и поддържането на новите Технологии и Стандарти.Авел Трейд ЕООД  като фирма внедрила и поддържаща новите технологии и стандарти на Delphi, Bosch, Denso и с готовност за Siemens VDO и Авел Трейд ЕООД, като фирма печелеща от предимствата на оторизиран Delphi Сервизен Център,оторизиран Bosch сервиз, оторизиран Bosch дизел сервиз и оторизиран Denso сервизен дилър и Авел Трейд ЕООД като фирма ползваща силата на сумата на отделните оторизации,която сума покрива 95% от пазара на вгражданите Common Rail системи и Авел Трейд ЕООД, като фирма представител на Delphi Diesel за България предлага проект  за верига от оторизирани диагностични центрове под логото Common Rail Service. Същността на проекта е фирмите изпитали потребността да участват на пазара за сервиз и поддръжка Common Rail системи да им се предостави информация, възможност и подкрепа за комплексен подход за участие в този пазар. Delphi Diesel и Авел Трейд ЕООД посредством професионалния си подход  - верига оторизирани диагностични центрове - Делфи Сервизен Център Дизел - предлагат и подпомагат стартирането Ви и участието ви в този пазар.Предимствата на проекта се базират на трите златни правила за успешен автосервизен център.
 
Първо правило - "Know - How" Технология и Стандарти  за поддръжка и сервиз  на CR системи от ОЕ производителя
 
Второ правило - Резервни части от ОЕ производителя превилегировани условия
 
Трето правило - маркетингова помощ от ОЕ производителя на системите
 
 
 
"Know - How" Технология и Стандарти  за поддръжка и сервиз  на CR системи от ОЕ производителя
 
     Common Rail технологията непрекъснато се усъвършенства и става по-комплексна. Достъпа до "Know How" на ОЕ производителя на системите е задължително условие за да си професионалист при тяхното сервизиране.Проекта предлага възможност за достъп до стандартите за сервизиране, тяхното прилагане и поддържане:
     "Know How" - обучения от ОЕ производителя на системите
               -принцип на действие, диагностика и ремонт Delphi CR системи
               -принцип на действие, диагностика и ремонт Bosch CR системи
               -принцип на действие, диагностика и ремонт Denso CR системи
               -принцип на действие, диагностика и ремонт Siemens VDO CR системи
     "Know How" - Информационни системи от ОЕ производителя на системите
               -Delphi - Direct Evolution
               -Bosch - ESI
               -Denso - ETSI
     "Know How" - диагностични системи от ОЕ производителя на системите
               -Delphi - DS100E или Diamand кодочетец
               -Bosch - KTS серия кодочетец
               -Denso - DST - PC кодочетец
     "Know How" - Оборудване от ОЕ производителя на системите
     "Know How" - организация сервизна база
 
Резервни части от ОЕ Производителя на превилегировани условия
   Резервните части - Източникът на печалба за сервизната дейност
  
     Нови резервни части
-ОЕ качество - гарантиран произход от производителя на системите
-Търговски отстъпки -превилегировани за членовете на мрежата
-Наличност & Достъпност - Превилегирована на членовете на мрежата
-Гаранционна поддръжка - само ЗА и ОТ членове на мрежата
    
     Ремонтирани агрегати на Common Rail системи по технология на производителя (Common Rail дюзи - Delphi и Bosch, CR помпи - Delphi, Denso, Bosch и Siemens)
-качество - гарантирано от технологията на производителя на системите
-Търговски отстъпки -превилегировани за членовете на мрежата
-Достъпност - Превилегирована на членовете на мрежата
-Гаранционна поддръжка - само ЗА и ОТ членове на мрежата
    
     Ремонт агрегати на електронни дизелови системи по технология на производителя
-качество - гарантирано от технологията на производителя на системите
-Търговски отстъпки -превилегировани за членовете на мрежата
-Достъпност - Превилегирована на членовете на мрежата
-Гаранционна поддръжка - само ЗА и ОТ членове на мрежата
 
     Маркетингова помощ от производителя на системите
Маркетинговите пакети за реклама на Авел Траде ЕООД и ОЕ производителите на системите DELPHI, DENSO, BOSCH ще представи на национално ниво Вашите възможности на оторизирани сервизи за диагностика и ремонт на Common Rail системи
 
 
компетентно - качествено - коректно - конкурентно