Стандарти за ремонт и диагностика на Common Rail

 
 
 
 
 
     Базови изисквания
 
Изискванията към този стандарт е към фирмите, които възнамеряват да сервизират и поддържат новите автомобили с вградени Delphi Common Rail системи. Имайки в предвид финните толеранси и високите налягания при които работят тези системи изискванията към фирмите са значително по строги в сравнение с досегашните дизелови системи на Delphi, особенно в изискванията за чистота. Познавайки ситуацията в  момента относно чистотата и изискванията за чистотата като краен резултат се предоставя преходен период за достигане на крайния резултат, но със строги стартови - начални изисквания. За целта Delphi предлага стартови спецификации за покриване на стандарта. Целта е в края на периода да се покрият пълните изисквания на стандарта. Поради опасните работни налягания на Common Rail системите фирмите които не са преминали през задължителните обучения няма да получат сертификати за работа с тези системи.
     Ако Вие желаете да се занимавате професионално  с бизнеса - диагностика и ремонт на Common Rail системите в автомобила, Вие трябва първо да се свържите с нашия сервизен инжинер Костадин Минков, който ще Ви посети, ще се запознае с възможностите на вашата сервизна база, ще дискутира с Вас работата, която трябва да се извърши за покриване на стандарта , и при желание и възможност от Ваша страна да продължите - ще съгласувате план за взаимодействие.Това ще включва обучения и доокомплектоване с необходимото диагностично и ремонтно оборудване.След покриване на стандарта, фирмата подлежи на нормални одиторски програми от Delphi Diesel.
      горе
 
     Ремонтна зона
 
Тази точка на стандарта определя условията за създаване  на "чиста стая", която задължително се използва,когато се ремонтират Common Rail системите в автомобила. През преходния период "чиста зона" ще е достатъчна за одобрение до създаването на "чиста стая". Тази "чиста зона" не покрива стандарта за "чиста стая" необходима за оторизация за работа по Common Rail системи в автомобила.Одобрената чиста зона е за периода до изграждането на "чиста стая" необходима за споразумението за оторизация, кaто Delphi Service Center Diesel.
         Чиста стая
Чистата стая трябва да бъде достатъчно голяма за да може да осигури работно пространство около бус (например Форд Транзит). Чистата стая трябва да може да бъде плътно затваряна от към други помещения и околни пространства. Втори затваряем вход/изход е необходим за персонала. Материалите използвани за изграждането на Чиста стая трябва да са без източници на фибри и и прахове при нормално използване. Подовете и стените трябва да са обработени по специални индустриални технологии и материали.
         Чиста зина
В преходния период трябва да бъде обособена така наречената "чиста зона" в периметъра на която да е намалена възможността за генериране и поява на замръсители от съседни машини и помещения и да бъде поддържана безупречно чиста. Нейната оторизация е в компетенцията на Сервизния инжинер.
         Осветление
Осветлението трябва да бъде таванно и стенно монтирано за да осигури подходяща и необходима осветеност.
          Работни маси
Работните маси трябва да бъдат изработени от материали, които да изключват възможността да орделят частици,които причиняват замръсяване.Повърхностите им не трябва да са боядисвани или да са от метал.Необходими са две работни маси - една за монтаж на нови компоненти, друга за разглобяване и почистване.
          Вентилация
Изискването за чиста стая да се работи на затворени врати налага наличието на вентилационна система за защита на персонала от изпарения на химикалите използвани при ремонта.Газовете на работещите автомобили също трябва да бъдат отведени с подходяща изсмукваща система.
          Компресор
Захранване със сух, чист и компресиран въздух  е необходимо за работата на някой устройства.
          Комуникации
Сегашната и бъдещата стратегия на Delphi за сервизната верига изисква две преки телефонни линии за диагностичната и информационната система съответно.
         горе
 
     Специално оборудване
 
YDT200 кит включващ приспособленията за демонтаж и монтаж на компоненти от Common Rail системи от автомобила.
YDT201 – Renault (Clio, Megane, Nissan Micra, Almera)
YDT202 - Ford Lynx (Focus / Connect)
YDT209 – Ford Puma (Mondeo, Transit, Jaguar X-type)
YDT230 – Kia / Hyundai
YDT250 – PSA DV4 (Citroen C3, Suzuki)
YDT329 – Ssangyong
          
     Стандартно оборудване
 
Оборудването трябва да се поддържа в изрядна чистота, на подходящо защитено от прах място ,да се почиства преди и след употреба и да се одитира периодично - препоръчително е на годишна основа.
         
     Работно облекло
 
Всяко работно облекло трябва да бъде направено от материали не генерираши и не задържащи прахови замръсители и разбира се трябва да се перът редовно препоръчително през ден.При използване на ръкавици е задължително да са латексов тип.
   
  Автомивка
 
С цел да се минимизират източниците на замръсители  е необходимо преди началото на диагностично ремонтните дейности по автомобила в "чиста стая" или "чиста зона" тои да бъде измит външно и двигателния сектор , след което да се подсуши.
 
     Диагностика
 
Първоначалната входна диагностика трябва да бъде направена използвайки диагностичната система на Delphi - DIAMAND, YDT 300 или DS 100 и диагностичен софтуер DDRX 107. Софтуерът  се ъпдейтва периодично с най-новите приложения на CR системите на Delphi.Други диагностични апаратури прилагани от Delphi са на разположение за бърза и точна диагностика - YDT 278 и други.(Приложение SIN DT 361 за диагностични процедури)
 
     Обучения
 
Cpmmon Rail системите работят при високи налягания и имат исключително прецизни толеранси и крият опасности при работа  с тях за персонала и за тяхното повреждане.Фирмите, които нямат упълномощен (завършил обучителен курс със сертификат) персонал не могат да предложат почтен и финансово изгоден сервиз и поддръжка на Common Rail системите за клиента и е физически опасно за тяхното здраве и техническата изправност на CR системите.Обученията ще включват теория за принципите на работа на CR системите, тяхната диагностика в автомобила и всички процедури по демонтаж и монтаж.Подбора на персонала за обучение е в интерес на собствениците и се подпомага от сервизния инжинер на Delphi Diesel Aftermarket BG.
         
     Основни процедури
 
След приемането на автомобила, първо се извършва диагностика за откриване на проблема.Ако отстраняването му не изисква работа по горивната система, с контакт с горивото, няма необходимост от използването на "чиста стая " и ремонта може да се извърши в общите помещения.
В случаите които се налага ремонт по горивната система, са задължителни следните процедури
-Измиване на автомобила външно и в двигателния сектор за да се намалят количествата замръсители, които могат да попаднат в "чиста стая" Да не се използва струя под налягане при миенето на двигателя.
-Подсушаване на автомобила и местеното му в "чиста стая"
-Почистване на присъединителните съединения на компонентите, които ще се демонтират с подходящ разтворител.Никога да не си използва разтворителя повторно.
-Почистване с вакуум(прахосмукачка) на горе описаните присъединителни съединения на компонентите които ще се демонтират.
-Демонтирайте необходимите компоненти по спецификациите на производителя използвайки професионални инструменти и приспособления от Delphi.След демонтайа на компонента моментално покрийте присъединителните отвори  и от двете страни с защитни капачки от предлаганите от Delphi - кит защитни капачки.
Използвайте нови тръби високо налягане винаги при сглобяване на системата.
-Монтажа на вгражданите компоненти да се извършва непосредствено след разопаковането им.
-Почистването на "чиста стая" и на използваните инструменти и приспособления да се извършва след всеки ремонт на автомобил.
         горе
 
     Гаранции
 
Гаранционните инструкции са описани в Warranty Instruction Note DW025