дефекти CRi Bosch

     
   
 Оплакване
липса на мощност
черен пушек
 
Симптоми
остатъчно изгаряне
 
Възможни причини
неправилно монтиране на инжектора
(пренатягане или усукване)
пропуснат монтаж на подложна шайба
дублиране на подложна шайба
неподходяща подложна шайба
 
   
 Оплакване
липса на мощност
черен пушек
 
Симптоми
остатъчно изгаряне
едностранно притисната подложна шайба
 
Възможни причини
неправилно монтиране
(пренатягане или усукване)
неподходяща подложна шайба
   
 Оплакване
липса на мощност
черен пушек
 
Симптоми
остатъчно изгаряне
пропуска компресия
 
Възможни причини
неправилно монтиране на инжектора
(пренатягане или усукване)
неподходяща подложна шайба
 
   
Оплакване
липса на мощност
черен пушек
 
Симптоми
остатъчно изгаряне
 
Възможни причини
неправилно монтиране на инжектора
(пренатягане или усукване)
пропуснат монтаж на подложна шайба
неподходяща подложна шайба
 
   
 Оплакване
липса на мощност
черен пушек
 
Симптоми
прегоряла подложна шайба
 
Възможни причини
неправилно монтиране на инжектора
(пренатягане или усукване)
неподходяща подложна шайба
   
 Оплакване
липса на мощност
проблем на празен ход(вибрации)
шум в мотора(дизелово почукване)
 
Симптоми
термично прегряване
остатъчно изгаряне(прегряване)
 
Възможни причини
тунинг
неподходящи добавки в горивото
масло в смукателните тръби
неподходящо масло
биодизел
   
 Оплакване
липса на мпщност
проблеми на празен ход(вибрации)
шум в мотора
 
Симптоми
термично прегаряне
остатъчно изгаряне
 
Възможни причини
тунинг
неподходящи добавки в горивото
масло в смукателните тръби
неподходящо масло
биодизел
    Оплакване
липса на мпщност
проблеми на празен ход(вибрации)
шум в мотора
 
Симптоми
термично прегаряне
остатъчно изгаряне
 
Възможни причини
тунинг
неподходящи добавки в горивото
масло в смукателните тръби
неподходящо масло
биодизел
   
Оплакване
липса на мощност
проблеми на празен ход
шум в мотора
 
Симптоми
термично прегряване
остатъчно изгаряне
разтопен връх на разпръсквача
 
Възможни причини
тунинг
неподходящи добавки в горивото
масло в смукателните тръби
неподходящо масло
биодизел
   
 Оплакване
липса на мощност
проблеми на празен ход
шум в мотора
 
Симптоми
термично прегаряне
остатъчно изгаряне
разтопен връхна разпръсквача
 
Възножни причини
тунинг
неподходящи добавки в горивото
масло в смукателните тръби
неподходящо масло
биодизел
   
 Оплакване
липса на мощност
проблеми на празен ход
шум в мотора
 
Симптоми
термично прегряване
остатъчно изгаряне
разтопен връх на разпръсквача
 
Възможни причини
тунинг
неподходящи добавки в горивото
масло в смукателните тръби
неподходящо масло
биодизел
   
 Оплакване
липса на мощност
проблеми на празен ход
шум в мотора
 
Симптоми
термично прегряване
остатъчно изгаряне
разтопен връх на разпръсквача
 
Възможни причини
тунинг
неподходящи добавки в горивото
масло в смукателните тръби
неподходящо масло
биодизел
 
     Оплакване
липса на мощност
проблеми на празен ход
шум в мотора
 
Симптоми
термично прегряване
остатъчно изгаряне
разтопен връх на разпръсквача
 
Възможни причини
тунинг
неподходящи добавки в горивото
масло в смукателните тръби
неподходящо масло
биодизел
     Оплакване
липса на мощност
проблеми на празен ход
шум в мотора
 
Симптоми
термично прегряване
остатъчно изгаряне
посиняване на разпръсквача
 
Възможни причини
тунинг
неподходящи добавки в горивото
масло в смукателните тръби
неподходящо масло
биодизел
   
Оплакване
загуба на мощност
 
Симптоми
нарушени впръскващи отвори на разпръсквача
 
Възможни причини
неправилно почистване на разпръсквача
(механично или с телена четка)
   
Оплакване
проблеми на празен ход
шум
 
Симптоми
едностранно износване на иглата
на разпръсквача
 
Възможни причини
неправилно поставяне на инжектора към иглата
ултра финни частици в горивото
     
Оплакване
проблеми на празен ход
шум
 
Симптоми
едностранно износване на иглата
на разпръсквача
 
Възможни причини
неправилно поставяне на инжектора към иглата
ултра финни частици в горивото
     
Оплакване
проблеми на празен ход
шум
 
Симптоми
едностранно износване на иглата
на разпръсквача
 
Възможни причини
неправилно поставяне на инжектора към иглата
ултра финни частици в горивото
   
 Оплакване
проблеми на празен ход
шум
 
Симптоми
едностранно износване на иглата на разпръсквача, комбинирано с едностранно притискане на подложната шайба
 
Възможни причини
неправилно поставяне на инжектора към двигателя(пренатягане или усукване)
ултра финни частици в горивото
   
 Оплакване
липса на мощност
лоша работа на двигателя
шум
 
Симптоми
маслени покрития  във вътрешността на инжектора
муден инжектор
 
Възможни причини
наличие на масло в горивото
(през помпа за високо налягане)
(през обратната нафта CRIN)
   
 Оплакване
лошо стартиране на мотора
лоша работа на мотора
шум
 
Симптоми
отлагания по инжектора
муден инжектор или клапан
 
Възможни причини
вода в горивото
лошо гориво
недостатъчна филтрация на горивото ,некачествен или неподходящ филтър
 
     Оплакване
лошо стартиране на мотора
лоша работа на мотора
шум
 
Симптоми
отлагания по инжектора
муден инжектор или клапан
 
Възможни причини
вода в горивото
лошо гориво
недостатъчна филтрация на горивото ,некачествен или неподходящ филтър
 
     Оплакване
лошо стартиране на мотора
лоша работа на мотора
шум
 
Симптоми
отлагания по инжектора
муден инжектор или клапан
 
Възможни причини
вода в горивото
лошо гориво
недостатъчна филтрация на горивото ,некачествен или неподходящ филтър
 
     Оплакване
лошо стартиране на мотора
лоша работа на мотора
шум
 
Симптоми
отлагания по инжектора
муден инжектор или клапан
 
Възможни причини
вода в горивото
лошо гориво
недостатъчна филтрация на горивото ,некачествен или неподходящ филтър
 
     Оплакване
лошо стартиране на мотора
лоша работа на мотора
шум
 
Симптоми
отлагания по инжектора
муден инжектор или клапан
 
Възможни причини
вода в горивото
лошо гориво
недостатъчна филтрация на горивото ,некачествен или неподходящ филтър
 
     Оплакване
лошо стартиране на мотора
лоша работа на мотора
шум
 
Симптоми
отлагания по инжектора
муден инжектор или клапан
 
Възможни причини
вода в горивото
лошо гориво
недостатъчна филтрация на горивото ,некачествен или неподходящ филтър

 
 
     Оплакване
лошо стартиране на мотора
лоша работа на мотора
шум
 
Симптоми
отлагания по инжектора
муден инжектор или клапан
 
Възможни причини
вода в горивото
лошо гориво
недостатъчна филтрация на горивото ,некачествен или неподходящ филтър
 
     Оплакване
лошо стартиране на мотора
лоша работа на мотора
шум
 
Симптоми
корозия по филтъра на дюзата за входящата нафта
корозирал разпръсквач
 
Възможни причини
вода в горивото
лошо гориво
недостатъчна филтрация на горивото ,некачествен или неподходящ филтър
 
   
 Оплакване
лоша работа на мотора
 
Симптоми
корозия по филтъра на дюзата за входящата нафта
корозирал разпръсквач
 
Възможни причини
вода в горивото
лошо гориво
недостатъчна филтрация на горивото ,некачествен или неподходящ филтър
 
   
 Оплакване
шум на мотора (дизеловото чукане)
проблеми със стартирането на мотора
 
Симптоми
наличие на чужди тела във вътрешността на инжектора
 
Възможни причини
лошо или недостатъчно филтриране
съдържание на твърди частици във филтъра
некачествен или неподходящ филтър
попаднали виншни частици при монтаж на разпръсквача
 
 
   
Оплакване
лоша работа на мотора
проблеми при стартирането
вибрации
мотора гасне по време на движение
голямо количество на излишното гориво
 
Симптоми
износване в леглото на съчмата на клапана
 
Възможни причини
некачесвено, абразивно гориво
лоша филтрация на горивото
 
 
 
Оплакване
лоша работа на мотора
проблеми при стартирането
вибрации
мотора гасне по време на движение
голямо количество на излишното гориво
 
Симптоми
износване в леглото на съчмата на клапана
 
Възможни причини
некачесвено, абразивно гориво
лоша филтрация на горивото