дефекти VP помпи Bosch

     
 
Оплакване
Не пали
 
Симптоми
Ръжда
 
Възможни причини
Вода в горивото
 
     
 
 Оплакване
Не пали
Гасне
 
Симптоми
счупен пласмасовия корпус на клапана
 
Възможни причини
Повреда при монтажа
Механическа повреда
     
 
Оплакване
Не пали
 
Симптоми
Повреден датчик за количество впръскване (стопен)
 
Възможни причини
Извършена неправилен ремонт на управляващия блок
Неправилен ремонт на инсталацията
 
 
     
 
 Оплакване
Не пали
 
Симптоми
счупена игла на клапана
 
Възможни причини
Тунинг
Лошо смазване, абразивно гориво
 
 
     
 
Оплакване
Не пали
 
Симптоми
Износване на работната повърхност на клапана при свръзката му с вала
 
Възможни причини
Лошо смазване,абразивно гориво
Проникване на частици
Лошо филтриране
     
 
Оплакване
Проблеми с запалването
Няма мощност
 
Симптоми
износване на работната повърхност на буталото за контрол на ъгъла на впръскване
Механично нараняване на същото
 
Възможни причини
въздух в системата (ниско налягане)
 
 
     
 
Оплакване
проблеми с паленето
няма мощност
 
Симптоми
повреда по тялото на дистрибутора(диафрагмата)
 
Възможни причини
Корозия
въздух в системата
     
 
Оплакване
проблеми с паленето
лошо държане на мотора
 
Симптоми
Наранена работна повърхност на буталото за момент на впръскване
 
Възможни причини
лошо и абразивно гориво
лоша филтрация
въздух в системата
 
 
     
 
Оплакване
Гаснене на автомобила
лоша работа на мотора
 
Симптоми
наранявания по работната повърхност на буталата за високо налягане
 
Възможни причини
не добро смазване, абразивно гориво
лоша филтрация на горивото
твърди частици в горивото
     
 
Оплакване
лошо държане на мотора
пали трудно на студено
бял пушек
 
Симптоми
износване на гърбичната шайба
 
Възможни причини
лошо и абразивно гориво
малко и недостатъчно филтриране
въздух в системата
 
     
 
Оплакване
Не пали
лоша работа на мотора
 
Симптоми
Ръжда
ръжда по повечето компоненти на помпата
 
Възможни причини
Вода в горивото
недостатъчно смазване
 
     
 
 
Оплакване
Не пали
лоша работа на мотора
 
Симптоми
Ръжда
ръжда по повечето компоненти на помпата
 
Възможни причини
Вода в горивото
недостатъчно смазване
     
   
Оплакване
Не пали
лоша работа на мотора
 
Симптоми
Ръжда
ръжда по повечето компоненти на помпата
 
Възможни причини
Вода в горивото
недостатъчно смазване
     
   
Оплакване
Не пали
лоша работа на мотора
 
Симптоми
Ръжда
ръжда по повечето компоненти на помпата
 
Възможни причини
Вода в горивото
недостатъчно смазване
     
 
Оплакване
няма мощност
 
Симптоми
износване на буталото за контрол на времето на впръскване
 
Възможни причини
въздух в системата
голям пробег
твърди частици в горивото