НЕ изгоден ремонт

НЕ ИЗГОДЕН за клиента е НЕПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ремонт. Непрофесионален ремонт е ремонт, извършен от неупълномощен сервиз. НЕ ИЗГОДЕН ремонт е предложението на неупълномощения сервиз. НЕУПЪЛНОМОЩЕН е сервиза, непознаващ СТАНДАРТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
  • Не покрива и не поддържа базови изисквания - Не е възможен ремонт;
  • Няма неободимото специално оборудване - невъзможност или рисковани демонтажно / монтажни действия;
  • Няма необходимото стандартно оборудване - невъзможност или рисковани демонтажно / монтажни действия;
  • Няма необходимата апаратура за диагностика - невъзможен коректен ремонт;
  • Не е преминал необходимото обучение - невъзможен ремонт;
  • Не познава технологията - невъзможен ремонт.
 
Дефекти по Common Rail инжектори Bosch
Дефекти по Common Rail помпи Bosch
Дефекти по VP помпи Bosch
Дефекти по Common Rail инжектори Delphi
Дефекти по Common Rail помпи Delphi
Дефекти по Common Rail помпи Denso