Професионално

ИЗГОДЕН за клиента е ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ремонт. ПРОФЕСИОНАЛЕН ремонт е ремонт по СТАНДАРТ на производителя. ИЗГОДНО предложение за ремонт е предложение от Упълномощен Сервиз. Упълномощения Сервиз поддържа СТАНДАРТА на производителя.
 
 
СТАНДАРТ за Диагностика и Ремонт на системи Common Rail
 
1. Базови изисквания
2. Ремонтна зона
3. Стандартно оборудване
4. Работно облекло
5. Автомивка
6. Диагностика
7. Обучения
8. Основни процедури

 
 
1. Базови изисквания
 
Изискванията на този стандарт е към фирмите, които възнамеряват да сервизират и поддържат новите автомобили с вградени Common Rail системи. Имайки в предвид финните толеранси и високите налягания при който работят тези ситеми изискванията към фирмите са значително по строги в сравнение с досегашните дизелови системи, особенно в изискванията за чистота. Познавайки ситуацията в момента относно чистотата и изискванията за чистота като краен резултат се предоставя преходен период за достигане на крайния резултат, но с строги стартови - начални изисквания.За целта са предложени едни стартови спецификации за пориване на стандарта. Целта е в края на периода да се покрият пълните изисвания на стандарта.Поради опасните работни налягания на Common Rail системите фирмите, които не са преминали през задължителните обучения няма да получат сертификати за работа с тези системи.
 
Ако Вие желаете да се занимавате професионално с бизнеса – диагностика и ремонт на Common Rail системи в автомобила, Вие трябва първо да се свържете с нашия Сервизен инженер Костадин Минков, които ще Ви посети, ще се запознае с възможности на Вашата сервизна база, ще дискутира с Вас работата, която трябва да се извърши за покриване на стандарта и при желание и възможност от Ваша страна да продължите – ще съгласувате план за взаимодиствие. Това ще включва обучения на персонал и доокомплектуване с необходимото диагностично и ремонтно оборудване. След покриване на стандарта и упълноцощаването и, фирмата подлежи на нормални одиторски програми.
горе
 
 
2. Ремонтна зона
 
Тази точка на стандарта определя условията за създаване на “чиста стая ” , която задължително се използва, когато се ремонтират Common Rail системи в автомобила. През преходния период „чиста зона” ще е достатъчна за одобрение до създаването на “чиста стая ”. Тази „чиста зона” не покрива стандарта за “чиста стая ” необходима за оторизация за работа по Common Rail системи в автомобила. Одобрената „чиста зона” е за периода до изграждането на “чиста стая ” необходима за Споразумението за оторизация.
 
2.1. "Чиста Стая"
 
Чистата Стая трябва да бъде достатъчно голяма за да може да осигури работно пространство около Бус (например Ford Transit). Чистата Стая трябва да може да бъде плътно затваряна от към други помещения и околни пространства. Втори затваряем вход/изход е необходим за персонала. Материалите използвани за изграждането Чистата Стая трябва да са без източници на фибри и прахове при нормалното и използване. Подовете и стените трябва да са обработени по специални индустриални технологии и материали.
 
- "Чиста Зона"
 
В преходния период трябва да бъде обособена така наречената „Чиста Зона”, в периметъра на която да е намалена възножността от генериране и поява на замърсители от съседни машини и помещения и да бъде поддържана безупречно чиста. Нейната оторизация е в компетенцията на Сервизния инженер.
 
2.2. Осветление
 
Осветлението трябва да бъде таванно и стенно монтирано за да осигури подходящата и необходима осветеност.
 
2.3. Работни Маси
 
Работните маси трябва да бъдат изработени от материали, които да изключват възможността да отделят частици, които причиняват замърсяване. Повърхностите им не трябва да са боядисвани или да са от метал. Две Работни маси са необходими – една за монтаж на нови компоненти, другата за разглабане и почистване.
 
2.4. Вентилация
 
Изискването на Чистата Стая да се работи при затворени врати налага наличието на вентилационна система за защити персонала от изпаренията на химикали използвани при ремонта. Газовете на работещите автомобили трябва също да бъдат отведени с подходяща измукваща система.
 
2.5. Компресор
 
Захранване със сух, чист и компесиран въздух е необходимо за работата на някои устроиства.
 
2.6. Комуникации
 
Две преки телефонни линии за диагностичната и информационна система съответно.
 
2.7. Специално оборудване
 
YDT200 - комплект, включващ приспособленията за демонтаж и монтаж на компоненти от Common Rail системата:
  • YDT201 – Renault (Clio, Megane, Nissan Micra, Almera)
  • YDT202 - Ford Lynx (Focus / Connect)
  • YDT209 – Ford Puma (Mondeo, Transit, Jaguar X-type)
  • YDT230 – Kia / Hyundai
  • YDT250 – PSA DV4 (Citroen C3, Suzuki)
  • YDT329 – Ssangyong
 
 
3. Стандартно оборудване
 
Списъкът със стандартно сервизно оборудване е ключен в приложение „С” . Оборудването е желателно да е марково и е препоръчително да се използва предимно за ремонта на Common Rail системите. Оборудването трябва да се поддържа в изрядна чистота, на подходящо защитено от прах места, да се почиства преди и след употреба и да се одитира периодично – препоръчително е на годишна основа.
 
 
4. Работно облекло
 
Всяко работно облекло трябва да бъде направено от материали не генериращи и не задържащи ппрахови замърсители и разбира се трябва да се перат редовно препоръчително през ден. При използване на ръкавици е задължително да са латексов тип.
 
 
5. Автомивка
 
С цел да се минимизират източниците на замърсители е необходимо преди началото на диагностично ремонтните деиности по автомобила в “чиста стая ”или в „чиста зона” той да бъде измит външно и двигателния сектор, след което да се подсуши.
 
 
6. Диагностика
 
Първоночална входна диагностика трябва да бъде направена използвайки диагностичните системи на производителите Bosch серията KTS, Delphi – DIAMAND, YDT460 или DS100E и Denso DST-PC кодочетец.
 
 
7. Обучения
 
Common Rail системите работят при високи налягания имат изключително прецизни толеранси и крият опасности при работа с тях за персонала и за тяхното повреждане. Фирмите, който нямат упълномощен (завършил обученителен курс със сертификат) персонал не могат да предложат почтен и финансово изгоден сервиз и поддръжка на Common Rail системите за клиента и е физически опасно за тяхното здраве и техическата изправност на Common Rail системите. Обученията ще включват теория за принципите на работа на Common Rail системите, тяхната диагностика в автомобила и всички процедури по демонтаж и монтаж.
 
 
8. Основни процедури
 
След приемането на автомабила, първо се извършва диагностика за откриване на проблема. Ако отстраняването на проблема не изисква работа по горивната система „ с контакт с горивото” В този случай няма необходимост от използване на „чиста стая” и ремонтните работи могат да се извършат в общите помещения.
В случайте когато се налага ремонт по горивната система „ с контакт с горивото” са задължителни следните процедури:
- Измиване на автомобила външно и в двигателния сектор за да се намалят количествата замърсители които могат да попаднат в” чистата стая”. Да не се използва струя под налягане при миенето на двигателя.
- Подсушаване на атомобила и преместването му в „чистата стая”
- Почистване на присеъдинителните съединения на компонентите, които ще се демонтират с подходящ разтрорител. Никога да не се използва разтворителя повторно.
- Почистване с вакум (прахосмукачка) на горе описаните присеъдинителните съединения на компонентите, които ще се демонтират.
- Демонтирайте необходимите компоненти по спецификациите на производителя използваики професионални инструменти и приспособления. След демонтажа на компонента моментално покриите присъединителните отвори и от двете страни с защитни капачки от предлаганите китове със защитни капачки. Използваите нови тръби високо налягане винаги при сглобяване на системата.
- Монтажа на вгажданите компоненти да се извършва непосредствено след разопаковането им.
- Почистването на „чистата стая” и използваните инструменти и приспособления да се извършва след всеки ремонт на автомобил.