Възможности за ремонт - от Прозиводителя

Възможен е КАЧЕСТВЕН ремонт само на този компонент на Common Rail система, за който производителя на системата е публикувал: Стандарт за ремонт, Технология за ремонт и Програма за доставка на резервни части. Тук ще Ви предоставим списъка на компонентите на Common Rail системите, за които в настоящия момент (средата на 2010 г.) производителя на системата е публикувал Стандарт, Технология и Програма за доставка на резервни части за ремонт.
 
 
Възможен ремонт   
Delphi Common Rail инжектори Пълен Частичен
Първо поколение  + +
Второ поколение  + +
Пиезо инжектори - -
Bosch Common Rail инжектори  Пълен  Частичен
Първо поколение + +
Второ поколение + +
Пиезо инжектори - -
Denso Common Rail инжектори  Пълен  Частичен
Първо поколение - -
Второ поколение - -
Пиезо инжектори - -
Siemens-VDO Common Rail инжектори  Пълен  Частичен
Първо поколение - -
Второ поколение - -
Пиезо инжектори - -
Delphi Common Rail помпи  Пълен  Частичен
DFP1 + +
DFP3 + +
Bosch Common Rail помпи  Пълен  Частичен
CP1 + +
CP1H - +
CP3 - +
Denso Common Rail помпи  Пълен  Частичен
HP0 - +
HP2 + +
HP3 + +
HP4 + +
Siemens-VDO Common Rail помпи  Пълен  Частичен
Първо поколение + +