GK WATER POMP

 За близо 50 години и над 1000 различни модела , името GK става нарицателно за най-високо кaчество в производството на водни помпи в областа на моторните превозни средства. GK непрекъснато внедряват нови технологии и обновяват производствената си гама. GK гарантират високо качество, съобразено с всички техническите изисквания за безопасност и опазване на околната среда.