IFT-70

 
Предимства:
 
- налягане от 0 до 700 bar;
- камера за впръскване, подходяща за наблюдение;
- измерване на впръскването през 2 ml до 158 ml;
- измерване на излишното количество през 2 ml до 158 ml;
- полуавтоматично източване;
- извеждане не изпаренията;
- лесно фиксиране на инжекторите;
- не се изискват адаптери за стандартни инжектори;
- гъвкави връзки за високо налягане;
- включва модул за управление на Common Rail (IFT-c);
- опция за вана за почистване с ултразвук (IFT-u);
- опция за отварящо налягане на конвенционални инжектори (IFT-n)