ламбда сонди

Ламбда - сонди
 
 
 

Преди 25 години Бош изобрети Ламбда - сондата и оттогава постоянно я усъвършенствува. До днес, от пазарния лидер са произведени повече от 250 милиона сонди - за фабрично вграждане и за търговската мрежа.

С оглед на ниските стойности на вредни емисии, постижими чрез използването на тази технология, победоносният ход на Ламбда - сондите бързо се очерта. Днес от конвейера на Бош годишно слизат 33 милиона броя.

Ламбда - сондата е важна съставна част на горивовпръскващата система на автомобила и влияе съществено върху разхода на гориво. Само безупречната работа на тази сонда гарантира разгръщането на оптималната мощност на двигателя и достигането на задължителните стойности на отработените газове.

Правилното функциониране на Ламбда - сондата е необходимо за запазването на показателите на отработените газове в рамките на законово определените стойности и за намаляване на разхода на гориво. Затова по принцип е необходимо сондата да се контролира на всеки 30 000 км , а при достигане на препоръчителния интервал за смяна, същата да се смени.