помпи

    Горивоподкачващите помпи подкачват непрекъснато горивото от резервоара към двигателя. За да могат да поддържат при всички условия необходимото налягане на горивото, осигурявания от тях дебит е винаги по-голям от максималната консумация на гориво.
                                              

    Горивоподкачващите помпи на Бош се отличават с:

Висока производителност (налягане/дебит) без пулсации – за постоянно налягане на впръскване.
По-дълъг живот поради възможно-най голяма филтрираща повърхност, прецизна изработка и износоустойчиви материали.
Повишен комфорт поради намалени вибрации и шумност.
Опростен монтаж при първоначалното вграждане поради намалени размери и тегло.
Максимална сигурност и при вградените в резервоара модели.
Сигурност по отношение на електромагнитни смущения посредством кондензатор и екранираща капачка.
Екологичност, поради използване на материали, които подлежат на рециклиране.