ремъци

Ремъци
 
Задачата на задвижващите ремъци е да предават произведената от двигателя енергия на допълнителните и спомагателните агрегати на превозното средство. Освен това те изпълняват и управляващи функции.
 
 
Функционирането на двигателя и агрегатите, както и сигурността на пътниците зависят в голяма степен от стабилното силово предаване. Съвременните конструкции при задвижването поставят особено големи изисквания в това отношение. При тях задвижващите ремъци са подложени на огромни механични, химически и температурни натоварвания.
 
Задвижващите ремъци на Bosch осигуряват силовото предаване при европейските и японски леки автомобили по целия свят. Качество, което Mercedes, VW, Opel или Volvo например използват при заводския монтаж – с изключителна сигурност, безшумни и без необходимост от поддръжка.