софтуер

 Direct Evolution е софтуерът на Delphy Diesel Aftermarket който предоставя на клиента професионална техническа информация за  всички дизелови компоненти и системи произвеждани от Delphi.Достъпен е като интернет базирано приложение и на DVD носител.Предоставя се в 3 разновидности :
-Direct Evolution - пълна версия на програмата
-Direct Evolution Lite - търговска информация с номенклатурни номера
-Direct Evolution Delhpi Serice Centre - проектиран специално за нуждите на сервизната мрежа,предоставяйки информация пряко свтрзана с тези клиенти.