стартери и генератори

Стартери и генератори
 
  
 
Стартерите и генераторите са едни от 
първите продукти на марката Bosch.
В качеството си на един от най-големите
производители на автомобилни
компоненти за първоначално вграждане
в тази област, Бош може да разчита на
предимствата на своя десетилетен опит.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Стартери Bosch

Оригинално качество без конкуренция

 

 

 

Стартерите използват електрически ток за създаване на въртеливо движение, преобразувайки електроенергията в механична енергия.

Основната им задача е да завъртят маховика на двигателите с вътрешно горене до необходимите за стартирането им обороти.

Нашата богата продуктова гама съдържа модерни надеждни стартери за всички видове и модели леки авъомобили с бензиноеи и дизелови двигатели. Стартерите Bosch осигуряват не само изключително надеждно стартиране на двигателя, но са и изключително удобни за вграждане от страна на автомобилните производители със своите компактни размери и ниско тегло.

 

 

Генератори BOSCH

Оригинално качество без конкуренция

 
 
 

Генераторите използват въртеливо движение, за да генерират електрически ток, трансформирайки механичната енергия в електрическа. В автомобила генераторът има за задача да захранва с напрежение бордовите консуматори на електрически ток по време на движение и да подава необходимия за дозареждането на акумулатора ток.

Гамата от продукти на Бош включва широко разнообразие от компактни генератори  с ниско ниво на шума, подходящи за различни изисквания и всички видове леки автомобили.

Със своите отлични функционални характеристики и ефективност, нашите генератори са в състояние да гарантират надеждно захранване за всички видове автомобилни електромрежи и да допринесат за значително намаляване на разхода на гориво и вредни емисии.

 

 

Резервни части за стартери и генератори Bosch

Няма заместител за оригиналното качество на марката Bosch

 

 

 

  Резервни част по качествените стандарти на компонентите за първоначално вграждане
Пълна производствена история в сферата на автомобилното оборудване – над 75 години
Гамата от резервни част е съобразена с използваните при първоначалното вграждане компоненти – идеалното съответствие е гарантирано