Материална База

               
       
Фирма Авел Трейд ЕООД разполага със съвременна материална база в гр.Пловдив в южната индустриална заона.Представлява 2 800 кв.м.площ на бул.Кукленско Шосе 17 , от които 1 000 кв.м застроена площ включваща 250 кв.м. офисна част,250 кв.м. склад с търговска част, 650 кв.м сервизно хале и 100 кв.м "чисти" помещения за ремонт на компоненти за дизелова горивна система.Разполага с автомивка, стругарно и паркинг за 25 автомобила.  
 
 
 
         
   
Дългогодишния опит на фирма АВЕЛ ТРЕЙД  е определил и избора за инвестиция в апаратура за диагностика, която да допълва професионалните възможности на високо квалифицирания персонал – фирмата разполага с диагностична апаратура, която да е с най-близки възможности до тази на дилърската сервизна мрежа.
 
 
 
 
         
 
Фирма Авел Трейд ЕООД покрива изискванията за ремонт на всички водещи производители на дизелови горивни компоненти.
Помещението "ЧИСТА СТАЯ", изисквано за диагностика и ремонт на съвременните дизелови системи Common Rail, отговаря на стандартите на фирмите производители. АВЕЛ ТРЕЙД разполага с тестово и диагностично оборудване по стандартите на Delphi, Bosch и Denso. Микроклимат по стандартите на Delphi, Bosch и Denso.