CRi-PC

Основни характеристики:
 
- контролиран чрез софтуер Magmah и потребителски интерфейс;
- възможност за автоматични и ръчни операции;
- създаване, редактиране и запаметяване на тестови планове;
- преглед и принт на съхранените тестови планове;
- полу автоматично затягане на инжекторите;
- надеждна защита;
- измерване на впръсканото количество;
- измерване на съпротивлението на бобината на инжектора;
- измерване на времето за реакция на инжектора;
- опция за измерване на температура и количество на излишното гориво и температура
 
 
  Ползи:
 
- тества инжектори Bosch, Delphi, Denso и Siemens - VDO;
- тества едноврменно до 4 инжектора;
- модулна структура - поръчвате това, от което имате нужда;
- пневматично затягане;
- бърза диагностика на повреда в инжектора.